Најгоре десно

Nobel на Facebook Nobel на Facebook

 

 
ул. Солунска 242 - Битола
моб. 070-207-027

Nobel STELLA - 300PMZ

Основен принцип на работењето на NOBEL STELLA – 300 PMZ апаратите се заснова исклучиво на процесот на механичко прочистување на водата. Процесот на прочистување на водата со помош на реверзноосмотската мембрана ја трансформира водата од водоводната инсталација или од бунарот во високо квалитетна вода за пиење или готвење. Водата се прочистува со помош на пред-филтер (седиментните и со активен јаглен) реверзноосмотската мембрана и пост-завршниот филтер. Во текот на процесот на пречистување на водата се отстрануваат механичките нечистотии, хлорот, соединенијата на хлорот, пестициди и други штетни соединенија како и 99,99% вируси и бактерии од водата. Во куќиштето на апаратот се сместени сите филтри. Со пост- завршниот филтер ја збогатуваме водата со калциум и магнезиум, со што го подобрува вкусот и квалитетот на водата. Пречистената вода се собира во резервоар под притисок а се користи преку посебно инсталирана славина на умивалникот.

Nobel Stella 300 PMZ nobel stella 300 pmz strana
   

Апаратот со бостер пумпата се препорачува секаде каде што притисокот на инсталацијата е под 2,5 бари и таму каде што се вградени хидрофори. Со секој NOBEL апарат се испорачува со магнетизер MZ-RO кој кластерите на водата кои поминуваат низ силното магнетно поле ги уредува во помали групи. Така обработената вода, ќелиите во организмот полесно ја прифаќаат.

Постои опција по барање на купувачите, може да се вгради UV ламба која дополнително обезбедува микробиолошки квалитет на водата кога извор на напојување е од бунарска вода.

Технички податоци

 • Максимална количина на филтрирање: 80-180 л. вода за пиење во 24 часа, при оптимални услови, со појака мембрана и до 300л.
 • Минимален / максимален притисок на водата: 2,5- 6 бари.
 • Капацитет на резервоарот 8 литри нето,
 • Работна температура на доводната вода: 10-30°C.
 • Максимална количина на растворливи материи во водата: 2.000 мг/л.
 • Нивелација на растворливи материи во водата: 85-100 %.

Место на вградување

 • Филтер – под умивалникот
 • Резервоар – под умивалникот
 • Славина – на умивалникот
 • Димензии на апаратот: 480 x 480 x 150 мм (висина x ширина x длабочина)
 • Димензии на резервоарот: 280 x 440 мм (пречник x висина)

Филтери

Седиментен филтер 5 микрони Седиментен филтер 20 микрони Филтер со активен јаглен за Stella post filter za ph regulacija
Седиментен филтер 5 микрони Седиментен филтер 20 микрони Филтер со активен јаглен Пост филтер за Ph регулација

Noel Stella 300 PMZ вграден