Најгоре десно

Nobel на Facebook Nobel на Facebook

 

 
ул. Солунска 242 - Битола
моб. 070-207-027

Nobel F-2002B MZ - бизнис

Основен принцип на работењето на NOBEL F2002BMZ апаратите се заснова исклучиво на процесот на механичко прочистување на водата. Процесот на прочистување на водата со помош на реверзноосмотската мембрана ја трансформира водата од водоводната инсталација или од бунарот во високо квалитетна вода за пиење или готвење. Водата се прочистува со помош на пред-филтер (седиментните и со активен јаглен) реверзноосмотската мембрана и пост-завршниот филтер. Во текот на процесот на пречистување на водата се отстрануваат механичките нечистотии, хлорот, соединенијата на хлорот, пестициди и други штетни соединенија како и 99,99% вируси и бактерии од водата.Во долната половина од куќиштето на апаратот сместени се сите филтри, бостер пумпата, компресор за ладење. Во горната половина се сместени три резервоари. Резервоар со греач за жешка вода, резервоар за ладна вода и резервоар со вода на собна температура. Вода истекува од три славини на апаратот.

Со секој NOBEL уред се испорачува магнетизер MZ-RO уред кој кластерите води која поминува низ неговото силно магнетно поле и ги средува на мали групи. Така обработената вода полесно ја прифаќаат ќелиите во човечкиот организам. Како опција а на барање на купувачите и тамо каде што е неопходно може да се вгради UV ламба.

1 фаза Седиментен филтер со пори од 5 микрони висок капацитет кој одстранува честичките поголеми од 5 микорни. Го штити и го продолжува животниот век на мембраната и апаратот.
2 фаза Филтетор со активен јаглен во гранули кој го одстранува хлорот и сите материи во водата кои влијаат за лошиот вкус,мирис и боја. Исто така ги одстранува и испарливите органски загадувачи, како што се бензен и три-хлор етилен.
3 фаза Седиментен филтер со пори од 5 микрони висок капацитет кој одстранува честичките поголеми од 5 микорни. Го штити и го продолжува животниот век на мембраната и апаратот.
4 фаза Мембраната реверзна осмоза FILMTEC 0.0001 микорн е срцето на РО системот. Одстранува до 99% од растопливите материи кои се наоѓаат во водата и загадувачите како што се: арсен, олово,флуор, хром, радијум, бактерии, вируси и уште многу други
5 фаза Последниот пост филтер и PH регулатор кој ја регулира PH вредноста во водата исто така и го подобрува вкусот на водата за пиење.
Наградба Магнетризер кој ја магнетизира водата и таквата вода стигнува до сите ќелии во организмот. Со магнетизерот се добива жива и здрава вода.
Резервар Резервар од 11,5л вода, од кои 2л ладна, 8л собна температура и 1,5л жешка вода.
Наградба Минерализатор и UV ламба се монтира зависно од квалитетот на водата која треба да се пречисти.

 

Технички податоци

  • Максимална количина на филтрирање: 80-180 л вода за пиење во 24 часа,
  • Минимален / максимален притисок на водата: 1,5- 6 бари.
  • Капацитет на резервоарот 2 л. ладна вода (5°C), 1,5 л. жешка вода (80-100°C) и 8 л. вода на собна температура.
  • Работна температура на доводната вода: 10-30°C.
  • Максимална количина на растворливи материи во водата: 2.000 мг/л.
  • Нивелација на растворливи материи во водата: 85-100 %

Место на вградување

  • Најпогодно место за поставување на апаратот е на подот покрај приклучок за вода.
  • Димензии на апаратот: 1200 x 430 x 400 мм (висина x ширина x длабочина)

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:

  • На трансакциска сметка , со кредитни картички, Еко кредит преку АЛФА банка со каматна стапка 4,9% од 12-24 месеци.
Седиментен пре филтер image005 image006
Седиментен пред филтер Седиментен пост филтер Р.О мембрана FilmTec

Nobel филтри за бизнис корисници