Најгоре десно

Nobel на Facebook Nobel на Facebook

 

 
ул. Солунска 242 - Битола
моб. 070-207-027

Филтер за машина за перење

Филтерот со полифосватите за машини за перење е користен филтер кој што го чува греачот и внатрешноста на машината од наслагите на каменец.

Здружувањето на солите калциум, магнезиум и желео во водата создава каменец(бигор) кој се таложи на греачите, казаните и бубањот на машината за перење на алишта. Полифосватите го спречуваат здружувањето на солите калциум, магнезиум и железо кои го создаваат каменецот.

Со неговото вградување се постигнува повеќе кратна заштеда :

  • Нема потреба од додавање на калгон
  • Греачот трае подолго
  • Нема таложење на каменец во внатрешноста на машината со што се продолжува животниот век на самата машина
  • Заштеда на електрична енергија

 

Технички податоци

  • Приклучок од 3/4 цола

Место на вградување

  • Филтерот со полуфосватите се приклучува на славината каде е споено цревото за снабдување на вода за машината за перење. Цревото се одвртува , филтерот се приклучува на славината и на крај цревото се приклучува на долната страна од филтерот

Филтер за машина за перење