Најгоре десно

Nobel на Facebook Nobel на Facebook

 

 
ул. Солунска 242 - Битола
моб. 070-207-027

Омекнувач за вода Denver ND30

Омекнувач на вода Denver обезбедува:

 • Вода вез каменец
 • Штеди електрична енергија
 • Го продолжува животниот век на апаратите за перење алишта и садови, бојлери..
 • Ја намалува употребата на детергенти, сапуни, гелови за туширање и креми
 • Го продолжува животниот век на куќните инсталации, цевки, централно греење и радијатори
 • Наоѓа примена во домаќинствата, училиштата, деловните простории, инудстриски објекти
 • Нудиме бесплатни совети за решение на проблемот кој го имате со вода
 • Најдобра услуга и 24 часовен сервис
 • Обезбедуваме резервни делови со највисок квалитет

ОПИС НА РАБОТА

Тврдоста на природната вода најчесто е предизвикана од јоните на калциум, магнезиум и железо од неорганско потекло.
Калциумот и магнезиумот во водата се јавуваат најчесто во облика на кисели карбонати, сулфати и хлориди. Тврдоста на водата се изразува во степени или во милиграмеквивалентни (миливали) јони калциум и магнезиум во едно литро вода. Тврдоста на водата се изразува најчесто во германски единици °dH .

Тврдата вода има дирекно делување врз водоводните цевки и куќните апарати кои се во непосреден допир со вода – како што се машините за алишта и садови, екетрични бојлери, системи за пиење на вода, и разладните апарати. Калциумските и магнезиумските соли предизвикуваат и прават трајни дамки од талог на плочките од купатилото, санитаријата, славините и чешмите,кадите, џакузите кадите и сл...

Во системите за централно греење, на радијаторите и во цевките се ствара талог, што за лошата топлотна прводливост предизвикува зголемена потрошувачка на електрична енергија.

Потребата од примена на омекнувачот во домаќинствата е одстранувањето на катјоните кои прават воден каменец во водата преку јонска размена. Постапката на омекнување е проектирана така да водата поминува низ целата маса за омекнување осигурувајќи го нејзиниот максимален учинок. Конструкцијата на апаратот со вградена електроника и микропроцесорот обезбедува потполна автоматска работа и регенерација на масата за омекнување. Регенерацијата се врши со помош на солениот раствор кој го обезбедува таблетираната сол.

omeknuvac za voda denver nd30 Омекнувач за вода

 

Со вградување на омекнувачите DENVER за домаќинства се постигнува голема заштеда:

 • електрична енергија, затоа што нема повеќе да се таложи каменец на греачите на бојлерите, веш машините, машините за садови и сл.
 • Во системите за централно греење
 • Намалена потрошувачка и користење на детергенти, средства за одржување на хигиена, шампони, гелови за туширање и креми, затоа што со мека вода косата и кожата стануваат помеки и посјајни
 • Заштита и превенција од кожни болести, инфекции, иритации

Технички податоци

 • Капацитет на маса: 30литри
 • Потрошувачка на сол по регенерација: 5,2кг
 • Капацитет на промена: 109 °dHxm3

Проток на третираната вода помеѓу две регенерации во зависност од тврдоста на водата

 • Тврдост 15°dH 7,3 m3
 • Тврдост 20°dH 5,6 m3
 • Тврдост 30°dH 3,9 m3
 • Тврдост 40°dH 2,8 m3

Димензии на омекнувачот

 • Висина 1034мм
 • Ширина 333мм
 • Длабочина 505мм

Монтиран омекнувач за вода