Најгоре десно

Nobel на Facebook Nobel на Facebook

 

 
ул. Солунска 242 - Битола
моб. 070-207-027

Омекнувач за вода - Denver

Доколку имате преголема појава на каменец во вашето домаќинство(славината во вашата куна или кадата,каменец во вашите апарати во домаќинството) ви предлагаме идеално решение за вашиот проблем.

 • Вода вез каменец
 • Штеди електрична енергија
 • Го продолжува животниот век на апаратите за перење алишта и садови, бојлери
 • Ја намалува употребата на детергенти, сапуни, гелови за туширање и креми
 • Го продолжува животниот век на куќните инсталации, цевки, централно греење и радијатори
 • Наоѓа примена во домаќинствата, училиштата, деловните простории, инудстриски објекти
 • Нудиме бесплатни совети за решение на проблемот кој го имате со вода
 • Најдобра услуга и 24часовен сервис
 • Обезбедуваме резервни делови со највисок квалитет

Омекнувач за вода

Опис на работа на омекчнувачот за вода Denver

Тврдоста на природната вода најчесто е предизвикана од јоните на калциум, магнезиум и железо од неорганско потекло.

Калциумот и магнезиумот во водата се јавуваат најчесто во облика на кисели карбонати, сулфати и хлориди. Тврдоста на водата се изразува во степени или во милиграмеквивалентни (миливали) јони калциум и магнезиум во едно литро вода. Тврдоста на водата се изразува најчесто во германски единици °dH .

Тврдата вода има дирекно делување врз водоводните цевки и куќните апарати кои се во непосреден допир со вода – како што се машините за алишта и садови, екетрични бојлери, системи за пиење на вода, и разладните апарати. Калциумските и магнезиумските соли предизвикуваат и прават трајни дамки од талог на плочките од купатилото, санитаријата, славините и чешмите,кадите, џакузите кадите и сл...

Во системите за централно греење, на радијаторите и во цевките се ствара талог, што за лошата топлотна прводливост предизвикува зголемена потрошувачка на електрична енергија.

Потребата од примена на омекнувачот во домаќинствата е одстранувањето на катјоните кои прават воден каменец во водата преку јонска размена. Постапката на омекнување е проектирана така да водата поминува низ целата маса за омекнување осигурувајќи го нејзиниот максимален учинок. Конструкцијата на апаратот со вградена електроника и микропроцесорот обезбедува потполна автоматска работа и регенерација на масата за омекнување. Регенерацијата се врши со помош на солениот раствор кој го обезбедува таблетираната сол.

Со вградување на омекнувачите DENVER за домаќинства се постигнува голема заштеда:

 1.  електрична енергија, затоа што нема повеќе да се таложи каменец на греачите на бојлерите, веш машините, машините за садови и сл.
 2. Во системите за централно греење
 3. Намалена потрошувачка и користење на детергенти, средства за одржување на хигиена, шампони, гелови за туширање и креми, затоа што со мека вода косата и кожата стануваат помеки и посјајни
 4. Заштита и превенција од кожни болести, инфекции, иритации

Технички податоци

 • Капацитет на маса: 12,5 литри
 • Потрошувачка на сол по регенерација: 2,4кг
 • Капацитет на промена: 45,5 °dHxm3
 • Проток на третираната вода помеѓу две регенерации во зависност од тврдоста на водата
 • Тврдос 15°dH 3,2 m3
 • Тврдост 20°dH 2,3 m3
 • Тврдост 30°dH 1,6 m3
 • Тврдост 40°dH 1,1 m3

Димензии на омекнувачот

 • Висина 575мм
 • Ширина 333мм
 • Длабочина 505мм