Најгоре десно

Nobel на Facebook Nobel на Facebook

 

 
ул. Солунска 242 - Битола
моб. 070-207-027

DOL-100 Филтер за минерализирање

Стандардна за градските домаќинства.

Овој минерално- керамички пост филтер е исполнет со природни камчиња кои испуштаат балансирана пропорција на минерали кои се неопходни за здравјето.

 Исто така, филтерот кој ја минерализира водата содржи и био- керамички топчиња кои ги активираат молекулите на водата зголемувајќи ја незината ПХ вредност, со што водата станува алкална.