Најгоре десно

Nobel на Facebook Nobel на Facebook

 

 
ул. Солунска 242 - Битола
моб. 070-207-027

AICRO

Пост филтер со активен јаглен.

Стандардна за градските домаќинства.

AICRO е капсулирана влошка исполнета со гранулиран активен јаглен.

 Задача му е да ги одстрани од водата сите евентуални мириси од водата и да го поправи вкусот, како последен филтер за сите РО апарати за прочистување на вода.