Најгоре десно

Nobel на Facebook Nobel на Facebook

 

 
ул. Солунска 242 - Битола
моб. 070-207-027

9CVCA - Влошка од активен јаглен

Стандардна за градските домаќинства.

Оваа влошка е од пресуван активен јаглен и е најчесто користен во светот.

Неговите перформанси обезбедуваат долг работен век по ниска цена.