PCF-2005 Јагленов пост филтер

Стандардна за градските домаќинства.

PCF-2005 е капсулирана влошка исполнета со гранулиран активен јаглен.

Задача му е да ги одстрани од водата сите евентуални мириси од водата и да го поправи вкусот, како последен филтер за сите РО апарати за прочистување на вода.

Повеќе: PCF-2005 Јагленов пост филтер

PCF-2002 Јагленов пост филтер

Стандардна за градските домаќинства.

PCF-2002 е капсулирана влошка исполнета со гранулиран активен јаглен.

Задача му е да ги одстрани од водата сите евентуални мириси од водата и да го поправи вкусот, како последен филтер за сите РО апарати за прочистување на вода.

Повеќе: PCF-2002 Јагленов пост филтер

AICRO

Пост филтер со активен јаглен.

Стандардна за градските домаќинства.

AICRO е капсулирана влошка исполнета со гранулиран активен јаглен.

Повеќе: AICRO

Страница 1 од 2